Profesjonalne usługi remontowe,
ogrodnicze i wypożyczalnia maszyn.
Zapraszamy!
Kontakt789 226 826
info@sztorco.pl

SZTORCo dla ogrodu

KOSZENIE TRAWY

 • koszenie mechaniczne z zastosowaniem kosiarki spalinowej (najszybszy wariant koszenia), koszenie z zastosowaniem kosy spalinowej (wysoka trawa, chwasty) z usługą lub bez usługi grabienia (kompleksowe koszenia grabieniem wydłuża czas realizacji zlecenia)
 • koszenie mechaniczne (kosiarka ręczna) – dłuższa realizacja (wolniejszy proces koszenia z opcjonalnym wariantem grabienia ściętej trawy)
 • koszenie ręczne (kosa ręczna + sierp) – najdłuższy i najdroższy wariant usługi dla osób dla osób ceniących ekologię i ciszę podczas koszenia (opcjonalna usługa grabienia trawy)

* Trawa pozostała po koszeniu jest składowana w wyznaczonym miejscu przez Klienta, lub na życzenie wywożona poza posesję i utylizowana przez naszą firmę (więcej w punkcie „Wywóz odpadów biodegradowalnych”)


PRZYCINANIE,  SADZENIE DRZEW,  KRZEWÓW,  KWIATOSTANÓW I TRAWY

 • w miejscach zaniedbanych (mocno zachwaszczonych – małe drzewka, krzewy) stosujemy kosy spalinowe z końcówkami tnącymi. Pozostałości po przycinaniu (gałęzie, chwasty itd.) składamy w wyznaczonym przez Zleceniodawcę miejscu na posesji lub na życzenie klienta wywozimy i utylizujemy w naszej firmie
 • sadzimy drzewa (ozdobne, owocowe), krzewy (thuje, winogron, ozdobne), kwiatostany zgodnie ze wskazaniami Klienta. Na życzenie możliwa jest usługa kompleksowa, tj. kupujemy drzewa, krzewy (zgodnie z zamówieniem) oraz nawozy/korę/ziemię, dostarczamy je do Klienta i sadzimy na posesji Klienta zgodnie z instrukcjami

PRACE PORZĄDKOWE, PIELĘGNACYJNE I DROBNE PRACE ZIEMNE

 • zajmujemy się porządkowaniem zaniedbanych posesji i przywracaniem ich dawnego wyglądu. W ramach usługi abonamentowej (szczegóły w zakładce Cennik) oferujemy bielenie drzew, spryskiwanie, odchwaszczanie, podlewanie (infrastruktura klienta), grabienie, przycinanie roślin. W ramach drobnych prac ziemnych oferujemy tworzenie grządek, skalniaków, skopywanie i nawożenie grządek

KARCZOWANIE

 • usługa mechaniczna – wycinka z użyciem spalinowej piły łańcuchowej (szybkość i precyzja)
 • usługa ręczna – wycinka z użyciem piły ręcznej (ekologiczna i cicha usługa)

* Drzewa nie będące drzewami owocowymi lub drzewa owocowe rosnące na terenach objętych ochroną (PN, rezerwaty, tereny zabytkowe) i krzewy (starsze niż 10 lat) mogą zostać wycięte dopiero po okazaniu zgody administratora danego terenu (Urząd Miasta, Gminy itd.). Wszystkie drzewa i krzewy nie starsze niż 5 lat oraz drzewa owocowe (z wyjątkiem jw.*) mogą być wycinane bez zgody danej jednostki administracji państwowej.

WYWÓZ ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH

 • trawa - na życzenie Klienta wywozimy i utylizujemy skoszoną trawę (usługa bezpłatna)
 • chwasty, gałęzie, inne elementy biodegradowalne – jeśli Klient oczekuje wywiezienia w/w pozostałości nasz pracownik dokona wyceny usługi i oczyści posesję z niepożądanych odpadów

USŁUGA DOSTAWA DO DOMU

 • Klient ma możliwość zamówienia dostawy do domu (na posesję) danego przedmiotu ogrodniczego (drzewko, krzew, narzędzia, inne). Mechanizm działa następująco – Klient przesyła zamówienie drogą mailow’ą (towar, opis towaru, ilość – pełna specyfikacja), nasze biuro weryfikuje zamówienie i odsyła ofertę wraz z ceną towaru oraz kosztem usługi (zakup i dostawa). Jeśli Klient akceptuje ofertę wówczas przesyła daną kwotę na konto naszej firmy – po zaksięgowaniu kwoty Klient otrzymuje potwierdzenie mailowe dot. rozpoczęcia realizacji zamówienia. Minimalne zamówienie to 100pln (koszt towaru) – do kosztu zamówienia doliczamy koszt usługi (szczegóły w zakładce Cennik)

USŁUGA ZŁOTA RĄCZKA

 • wykonujemy drobne prace naprawcze i konserwujące. Każde zlecenie jest wyceniane indywidulanie (szczegóły w zakładce Cennik).

USŁUGA KRET STOP

 • usługa dla Klientów którzy na posesjach stwierdzili obecność kretów i nornic. Nasz pracownik zajmie się tymi zwierzętami. Firma SZTORCo działa przyjaźnie dla zwierząt – nie zabijamy naszych mniejszych braci. Krety są albo odstraszane (montujemy system dudników w ziemi – 1 urządzenie pokrywa przestrzeń w promieniu 500m2), albo przy użyciu pułapek klatkowych łapiemy zwierzę i wywozimy co najmniej 3-4 km od miejsca schwytania. Każde zlecenie jest wyceniane indywidulanie (szczegóły w zakładce Cennik ).

 

* Zwracamy uwagę, że wiele zwierząt żyjących w naszym otoczeniu, często uznawanych za szkodniki, to zwierzęta pod ochroną (np. krety). Nasza firma w swoich działaniach zawsze kieruje się dobrem Klienta, ale nie zapominamy o tym, że zwierzęta zasługują na szacunek i dobre traktowanie.

 

* UMOWA – wszystkie nasze usługi są potwierdzane pisemną umową między zleceniodawcą a zleceniobiorcą. Umowa jest podpisywana przed rozpoczęciem wykonawstwa zlecenia. Dokument jest wystawiany w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

* Dokumenty – do podpisania umowy jest niezbędny dowód osobisty Klienta. Firma SZTORCo gwarantuje pełną poufność, Państwa dane służą do celów weryfikacji danych wpisanych do umowy oraz celem wymiany informacji z Państwem – pod żadnym pozorem nie udostępniamy danych Klientów osobom/podmiotom trzecim.

* Płatność – po wycenie usługi, a przed przystąpieniem do jej wykonania Klient jest zobowiązany do opłacenia połowy wartości usługi. Druga połowa jest pobierana po wykonaniu usługi.

 

KOSZENIE TRAWY W SOSNOWCU BĘDZINIE DĄBROWIE GÓRNICZEJ I OKOLICACH. USŁUGI OGRODNICZE W SOSNOWCU. CENNIK DOSTOSOWANY DO WYMOGÓW KLIENTA.

KOSZENIE TRAWY NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE.